Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Học viện New Japan Nhật Bản

Ngày 26/01/2015 Trường Cao đẳng Phương Đông Đà nẵng tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Học viện New Japan Nhật Bản ( NJA ) tạo đầu ra cho sinh viên ngành Điều dưỡng của nhà trường.

Theo đó, từ tháng 3.2015 – 2.2018, mỗi năm Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng chọn 40 – 50 sinh viên Điều dưỡng để mở lớp học Tiếng Nhật trong thời hạn 1 năm ( 3 buổi/ tuần ). Sinh viên đạt kết quả N2 tiếng Nhật sẽ được trả lại học phí và được tuyển chọn học tiếp năm thứ 2 tại NJA để đạt trình độ N1. Trong thời gian học tại Nhật, sinh viên được giới thiệu chỗ ở và đảm bảo việc làm thêm sau 1 – 2 tháng qua đây, được hướng dẫn thi lấy chứng chỉ hành nghề Quốc gia, thực tập tại bệnh viện ( có trợ cấp tuỳ cơ sở ) và được giới thiệu việc làm tại các cơ sở y tế, bệnh viện tại Tokyo.