Lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học của Cán bộ – Giáo viên nhà trường

LAN TỎA NIỀM ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ –  GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG 

Trong chiến lược phát triển, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, xem đây là hoạt động song hành, gắn bó hữu cơ với nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên. Nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giảng viên không ngừng tìm tòi, nghiên cứu chuyên môn, cập nhật kiến thức, thử nghiệm ứng dụng trong thực tiễn để đầu tư nâng cao chất lượng bài giảng, tham gia các công trình, bài báo khoa học… Nhờ hoạt động tự học, tự rèn, những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Vừa qua, vào ngày 11-12/5/2022, tại Hội thảo Khoa học Quốc gia “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững” do Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng phối hợp với Hội Hóa Dược Việt Nam, Hội Hóa học Đà Nẵng tổ chức, Thạc sĩ Đặng Thị Bích Thảo, giảng viên Khoa Dược của Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đã được mời tham dự với đề tài Nghiên cứu khoa học “Tổng hợp Nano bạc từ dung dịch AgNO3 và dịch chiết cây cỏ bù xít”.

Hội thảo đã tập hợp được hơn 70 bài báo, trong đó có 60 bài được chọn đăng trong Tạp chí Hóa học & Ứng dụng – đây là Tạp chí có uy tín với các bài đăng chứa hàm lượng khoa học cao, kết quả công bố mới. Đề tài của Thạc sĩ Đặng Thị Bích Thảo là một trong 15 bài báo xuất sắc của tạp chí Hóa học & Ứng dụng số đặc biệt được chọn đại diện báo cáo trước phiên tổng thể của Hội thảo.

Thạc sĩ Đặng Thị Bích Thảo – Giảng viên Khoa Dược, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
 báo cáo trước phiên tổng thể Hội thảo khoa học Quốc gia “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”

Khi trình bày trước hội thảo, đề tài Nghiên cứu khoa học “Tổng hợp Nano bạc từ dung dịch AgNO3 và dịch chiết cây cỏ bù xít” của Thạc sĩ Đặng Thị Bích Thảo được các nhà khoa học uy tín phản biện và đánh giá cao về chất lượng nghiên cứu, ý nghĩa khoa học cùng những giá trị thực tiễn trong lĩnh vực ứng dụng các sản phẩm hóa học vào cuộc sống.

Quả ngọt gặt hái được từ niềm đam mê nghiên cứu của Thạc sĩ Đặng Thị Bích Thảo đã góp phần lan tỏa, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.