Trang chủ / Sơ cấp – trung cấp – liên thông đại học

Sơ cấp – trung cấp – liên thông đại học

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Học viện New Japan Nhật Bản

Ngày 26/01/2015 Trường Cao đẳng Phương Đông Đà nẵng tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Học viện New Japan Nhật Bản ( NJA ) tạo

Sinh viên khoa Điều Dưỡng được tuyển chọn sang Nhật học tập

New Japan Nhật Bản (NJA) được ký kết ngày 26/1/2015, từ tháng 3/2015 đến tháng 2/2018, mỗi năm Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng chọn 40