Trang chủ / Lựa chọn ngành nghề

Lựa chọn ngành nghề

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của CHLB Đức – Khóa II

Trên cơ sở Ý định thư chung ký ngày 1/7/2015 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (Bộ LĐTBXH) với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng sẽ tổ chức cho sinh viên học tiếng Đức giao lưu với ban nhạc Von Wegen Lisbeth

Được sự giới thiệu của Viện Goethe Việt Nam và Viện Goethe Thái Lan; Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng sẽ tổ chức cho sinh viên học