Trang chủ / Tin tức / Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh Cao đẳng liên thông ngành kỹ thuật Ô tô năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (V/v tuyển sinh cao đẳng liên thông) Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng thông tin tuyển sinh cao đẳng liên thông

Tuyển sinh văn bằng 2 Trung cấp Y sỹ năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (V/v tuyển sinh Bằng 2 trung cấp Y sỹ đa khoa) Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng thông tin tuyển sinh bằng hai

Tuyển sinh cao đẳng liên thông Dược năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (V/v tuyển sinh cao đẳng liên thông) Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng thông tin tuyển sinh cao đẳng liên thông

Thông báo nhận hồ sơ và khai giảng lớp Cao đẳng Văn bằng 2 và Liên thông ngành Dược

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI     TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Tuyển sinh cao đẳng liên thông Điều dưỡng năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (V/v tuyển sinh Cao đẳng liên thông) Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng thông tin tuyển sinh cao đẳng liên thông